Nhà giảng đường Chùa Phúc Sơn ở Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Keytech

Địa chỉ: Nhà giảng đường - Chùa Phúc Sơn, tại Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Diện tích: 1100m2

Số tầng: 1 tầng